PAC 3 - Innovació i iniciació a la investigació educativa.


"DISSENY D'UNA WEBQUEST UTILITZANT UNA WIKI".

PRESENTACIÓ


És important que com professors de l'etapa d'educació secundària i concretament com orientadors educatius sigueu conscients de les possibilitats d'innovació que implica el treball amb determinats recursos, especialment els denominats Web 2.0., com part de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació).És completament necessari que el professorat adquireixi les competències relacionades amb l'ús educatiu d'aquests recursos. Aquesta activitat pretén sensibilitzar-vos en aquest sentit.

En aquesta activitat et proposem realitzar una webquest utilitzant una eina d'escriptura colaborativa com és aquesta wiki de wikispaces. Partint d'aquesta idea, aquesta activitat té un triple objectiu:

  1. Aprendre com s'utilitzar una wiki (amb wikispaces).

  2. Conèixer què és una webquest i saber dissenyar-la.

  3. Ser capaç de percebre i usar les possibilitats innovadores de les TIC i concretament d'alguns recursos Web. 2.0.INSTRUCCIONS


Els passos que us proposem per a realitzar aquesta activitat són:

  1. Aprendre com s'utilitza Wikispace - Podeu consultar amb un manual com aaquest trobareu molts més en la xarxa.

  2. Conèixer quin disseny i estructura té una webquest i quins criteris són els quals determinen que una webquest sigui de qualitat. Podeu saber més de les webquest i saber com es realitzen podeu visitar els següents enllaços:


Podreu trobar molta més informació en la Comunitat Catalana de Webquest.

3. Crear una wiki nova i enllaçar-la en el marc esquerre d'aquesta webquest.

4. En la wiki nova heu de crear una webquest, utilitzant les possibilitats d'edició col·laborativa que permet les wikis, per a això hauríeu de crear-vos una wiki nova (un membre del grup i donar permís als altres membres). Amb la wiki heu de crear una webquest, utilitzant les possibilitats de crear diverses pàgines en una wiki. Coneixereu com fer-lo quan hàgiu revisat com funciona una wiki de wikispace en el manual.
DATA LÍMIT PER FINALITZAR EL TREBALL DE LA PAC: 5 DE MAIG DE 2011.